เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสระบัวร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2565    เอกสารประกอบ ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสระบัวร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ