วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-4048 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-4084 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
โครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาลตำบลสระบัว
24  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง