เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลสระบัว


ประกาศ เรื่อง รายงานสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ (รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง รายงานสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ (รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง รายงานสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ (รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ