เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
 


11 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาราะที่ 1


11 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาราะที่ 1

2022-08-19
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-06-07
2022-06-03
2022-05-31
2022-05-30
2022-05-18