เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 142 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ สด.38และประกาศ สด.39 [ 22 ก.ย. 2565 ]11
2 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกียวกับโรงงาน จำพวกที่ 3 [ 19 ก.ย. 2565 ]11
3 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 15 ก.ย. 2565 ]16
4 เทศบาลดำเนินการส่งหนังสือเกี่ยวกับการขอคัดค้านการขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน จำพวกที่ 3 [ 1 ก.ย. 2565 ]20
5 ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักจ้างทั่วไป [ 16 ส.ค. 2565 ]34
6 หนังสือประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 3 [ 16 ส.ค. 2565 ]30
7 ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสระบัวร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]35
8 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลสระบัว [ 9 ส.ค. 2565 ]39
9 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่า่ง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 1 ส.ค. 2565 ]54
10 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 11 ก.ค. 2565 ]66
11 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังงานจ้าง [ 11 ก.ค. 2565 ]56
12 ประกาศเรื่อง พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]57
13 ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน [ 4 ก.ค. 2565 ]61
14 มาตรการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลสระบัว [ 30 มิ.ย. 2565 ]60
15 การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]54
16 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรีกรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ [ 17 มิ.ย. 2565 ]71
17 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 15 มิ.ย. 2565 ]72
18 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล [ 13 มิ.ย. 2565 ]59
19 ประกาศ เรื่อง ห้ามทิ้งขยะบริเวณที่สาธารณะ [ 10 มิ.ย. 2565 ]63
20 รับสมัครพนักงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา [ 9 มิ.ย. 2565 ]55
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8