เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์ [ 29 มี.ค. 2564 ]5
2 บัตรประจำตัวคนพิการกับสิทธิ์ในการรับเบี้ยความพิการ [ 10 มี.ค. 2564 ]7
3 การกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสระบัว [ 22 ก.พ. 2564 ]13
4 คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง [ 19 ก.พ. 2564 ]15
5 ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Officecial Account "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" [ 18 ก.พ. 2564 ]11
6 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสระบัว [ 4 ก.พ. 2564 ]36
7 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระบัว [ 4 ก.พ. 2564 ]25
8 การยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนละบัตรประจำตัวประชาชน [ 25 ม.ค. 2564 ]24
9 ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" [ 19 ม.ค. 2564 ]25
10 ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]32
11 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตี้งสมาชิ ก อบจ.และนายก อบจ. พ.ศ.2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]58
12 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 2 พ.ย. 2563 ]194
13 ประชาสัมพันธ์สถานการณ์พายุ "โมลาเบ" [ 29 ต.ค. 2563 ]52
14 แจ้งเตือนประชาชนเรื่องการเตรียมความพร้อมพายุดีเปรสชั่น [ 21 ต.ค. 2563 ]51
15 กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในจังหวัดปราจีนบุรี [ 19 ต.ค. 2563 ]59
16 แจ้งเตือนพายุมรสุมพัดผ่านทำให้เกิดฝนตกหนัก [ 16 ต.ค. 2563 ]58
17 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน [ 28 ก.ย. 2563 ]58
18 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 21 ก.ย. 2563 ]61
19 การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ พายุ "โนอีล" [ 18 ก.ย. 2563 ]68
20 ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 11 ก.ย. 2563 ]73
 
หน้า 1|2|3|4