เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560

คณะผู้บริหาร


นายลิขิต  หงษ์วิไล
นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว
โทร.087-7773333
 
 
นายธีระ  ปิยะธนากร
นายประสงค์  หอยสังข์
รองนายกเทศมนตรี
 รองนายกเทศมนตรี
โทร.089-0177253
โทร.065-4428982
 
 
นายนิพนธ์  ปั่นเอี่ยม นายสินเสถียร เอี่ยมพูลทรัพย์
 เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร.089-5119220
โทร.081-9079797