เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]33
2 ช้อมูลสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร [ 22 มิ.ย. 2563 ]53
3 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)ในรอบ 6 เดือน ปี 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]56
4 ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]91
5 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) [ 30 ก.ย. 2562 ]86
6 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]177