เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2564 [ 22 ก.พ. 2565 ]47
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 [ 22 ก.พ. 2565 ]42
3 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 25 พ.ย. 2564 ]46
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2/2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]43
5 รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก [ 13 ส.ค. 2564 ]46
6 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]42
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]47
8 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]49
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 3/2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]53
10 ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่3 ประจำปี 2564 [ 28 พ.ค. 2564 ]41
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]55
12 ประกาศเรื่องกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564ฯ [ 3 พ.ค. 2564 ]54
13 รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]138
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]141
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2/2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]146
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3/2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]147
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]156
18 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-3/2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]144
19 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]142
20 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]140
 
หน้า 1|2