เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการย้ายเข้า [ 23 มิ.ย. 2563 ]137
2 คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 23 มิ.ย. 2563 ]124
3 คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการย้ายออก [ 23 มิ.ย. 2563 ]129
4 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 23 มิ.ย. 2563 ]126
5 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 23 มิ.ย. 2563 ]129
6 คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 23 มิ.ย. 2563 ]128
7 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 23 มิ.ย. 2563 ]127
8 ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง การจัดทำคู่มือประชาชน [ 14 มิ.ย. 2561 ]132