เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]54
2 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) [ 17 มิ.ย. 2563 ]51
3 ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานจ้าง (ประจำปี 2563) [ 1 มิ.ย. 2563 ]57
4 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) [ 1 มิ.ย. 2563 ]59
5 คำสั่ง เรื่อง การกำหนดผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติตามแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานฯ (ITA) ประจำปี 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]58
6 บันทึกข้อความ รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]51
7 ประกาศ ใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 8 ม.ค. 2562 ]122
8 แผนผังขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 4 ม.ค. 2562 ]115
9 ประกาศ การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสระบัว [ 4 ม.ค. 2562 ]110
10 ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสระบัว [ 4 ม.ค. 2562 ]106
11 ประกาศรายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]186
12 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]185
13 แผนผังขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 2 พ.ย. 2561 ]183
14 ประกาศ การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]121
15 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 [ 29 ต.ค. 2561 ]181
16 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]184
17 ประกาศเจตจำนงการทุจริต [ 27 ก.พ. 2561 ]302
18 คำสั่ง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน เทศบาลตำบลสระบัว [ 29 ก.ย. 2560 ]142
19 ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสระบัว [ 8 ส.ค. 2560 ]123