เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบสระบัว (พ.ศ. 2566 - 2570 ) [ 16 ส.ค. 2565 ]19
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสระบัว (พ.ศ. 2566- 2570) [ 16 ส.ค. 2565 ]20
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลสระบัว รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2565 ]57
4 ประกาศ เรื่อง สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาล ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]84
5 แผนผังขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลสระบัว [ 29 มี.ค. 2565 ]69
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลสระบัว รอบ 6 เดือน [ 25 มี.ค. 2565 ]91
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 25 มี.ค. 2565 ]96
8 ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 11 มี.ค. 2565 ]98
9 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 9 มี.ค. 2565 ]154
10 ประกาศ เรื่อง สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]87
11 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ ทต.สระบัว [ 9 มี.ค. 2565 ]81
12 ประกาศ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]117
13 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ในช่วงเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]153
14 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) [ 11 ส.ค. 2564 ]151
15 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน [ 6 ก.ค. 2564 ]159
16 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสระบัว [ 2 ก.ค. 2564 ]159
17 ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 20 เม.ย. 2564 ]162
18 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) [ 20 เม.ย. 2564 ]153
19 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]153
20 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) [ 17 มิ.ย. 2563 ]153
 
หน้า 1|2