เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลสระบัว [ 29 ก.ย. 2564 ]138
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจของเทศบาลตำบลสระบัว [ 29 ก.ย. 2564 ]153
3 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกทบทวนภารกิจฯ [ 29 ก.ย. 2564 ]151
4 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 29 ต.ค. 2561 ]160