เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 15 ก.ย. 2565 ]8
2 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 15 มิ.ย. 2565 ]40
3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 12 เม.ย. 2565 ]95
4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 12 เม.ย. 2565 ]92
5 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 12 เม.ย. 2565 ]95
6 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 12 เม.ย. 2565 ]92
7 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 12 เม.ย. 2565 ]78
8 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 มี.ค. 2565 ]94
9 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรีชัพยากรบุคคล [ 9 มี.ค. 2565 ]96
10 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 10 ก.พ. 2565 ]91
11 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลสระบัว [ 23 ธ.ค. 2564 ]130
12 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) [ 21 เม.ย. 2564 ]162
13 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) [ 21 เม.ย. 2564 ]162
14 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 21 เม.ย. 2564 ]161
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 21 เม.ย. 2564 ]142
16 รายงานการประเมินผลโครงการอบรมบุคลากร ประจำปี 2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]147
17 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 21 ก.ย. 2563 ]162
18 รายงานการประเมินผลการดำเนินการโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]158
19 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]159
20 ประกาศ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง [ 1 มิ.ย. 2563 ]153
 
หน้า 1|2