เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมมาภิบาล และระเบียบที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565


โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมมาภิบาล และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมมาภิบาล และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565    วันที่ 6 กันยายน  2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสระบัว                        

2024-05-20
2024-05-20
2024-04-10
2024-04-05
2024-03-01
2024-02-28
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-15
2024-02-13