เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
   
 

 

   ตามที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ โรงงานคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 142/4 หมู่ที่ 5 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ....
  นายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integr...
  กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 4 ชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
     
     

 
inside ปรองดอง 3 นาที
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560
 
 
เทศบาลตำบลสระบัว หมู่ที่ 5 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัทพ์/โทรสาร 0-375-35090
 Email : admin@sabua.go.th
© copyright 2023 design by Timesmediawebdesign