เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
   
 

 

 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560


  กิจกรรมวันต้นไม้ของปีแห่งชาติ ประจำปี 2567
  เทศบาลตำบลสระบัว ขอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน
  เทศบาลขอประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์และความหมายของตราอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
  วันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลสระบัว ดำเนินกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1)...
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
  วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายลิขิต  หงษ์วิไล นายกฯเทศมนตรีตำบลสระบัว เป็นประธานมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสทเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระน...
     
     

 
inside ปรองดอง 3 นาที
 
 

 
 
เทศบาลตำบลสระบัว หมู่ที่ 5 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัทพ์/โทรสาร 0-375-75089
 Email : admin@sabua.go.th
© copyright 2023 design by Timesmediawebdesign