เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย ในวันที่   23 สิงหาคม  2565 ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสระบัว

ศึกษาดูงานในวันที่  24-26  สิงหาคม  2565 ณ  จังหวัดกาญจนบุรี

2024-05-20
2024-05-20
2024-04-10
2024-04-05
2024-03-01
2024-02-28
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-15
2024-02-13