เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


กิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566"


เทศบาลตำบลสระบัว โดยนายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2566  โดยการตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสระบัว บริเวณลานกีฬาชุมชนสระบัวพัฒนา และบริเวณสวนสาธารณะศาลเจ้าพ่อกาบเพชร

2024-03-01
2024-02-28
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-15
2024-02-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-12
2024-01-02