เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. เทศบาลตำบลสระบัวร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันให้กับแมวในเขตพื้นที่ของเทศบาลฯ และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวนทั้งสิ้น 35 ตัว


วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. เทศบาลตำบลสระบัวร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันให้กับแมวในเขตพื้นที่ของเทศบาลฯ และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวนทั้งสิ้น 35 ตัว

2024-06-12
2024-06-10
2024-06-05
2024-06-04
2024-05-28
2024-05-20
2024-05-20
2024-04-10
2024-04-05
2024-03-01