เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. เทศบาลตำบลสระบัวร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันให้กับแมวในเขตพื้นที่ของเทศบาลฯ และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวนทั้งสิ้น 35 ตัว


วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. เทศบาลตำบลสระบัวร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันให้กับแมวในเขตพื้นที่ของเทศบาลฯ และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวนทั้งสิ้น 35 ตัว

2024-03-01
2024-02-28
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-15
2024-02-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-12
2024-01-02