เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 4 ชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566


คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 4 ชุมชน ในเขจเทศบาลตำบลสระบัว  ดำเนินการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ดังนี้

1.ชุมชนมิตรภาพ  ประชุมวันที่ 15 พ.ย.2566 เวลา 10.00 น.  ณ สำนักสงฆ์ถ้ำทิพย์พรเจริญ

2.ชุมชนสระบัวพัฒนา ประชุมวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ(ชั้น2)

3.ชุมชนเอื้ออาทร ประชุมวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล(ชั้น2)

4.ชุมชนสามัคคีพัฒนา ประชุมวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ร้านบ้านแฝดคาเฟ่ 

2024-02-28
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-15
2024-02-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-12
2024-01-02
2023-12-20