เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


ตามที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ โรงงานคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 142/4 หมู่ที่ 5 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม2566 เวลาประมาณ


ตามที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ โรงงานคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 142/4 หมู่ที่ 5 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม2566 เวลาประมาณ 00.45 น. และสามารถควบคุมเพลิงได้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 16.30น. นั้น
เทศบาลตำบลสระบัว จึงขอขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนช่วยเหลือในการระงับเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ ดังนี้
เทศบาลตำบลสระบัว ได้ประสานงานขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือในการระงับเหตุเพลิงไหม้
๑. เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ รถดับเพลิง จำนวน ๒ คัน
๒. เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์ รถดับเพลิง จำนวน ๒ คัน
๓. เทศบาลตำบลเมืองเก่า รถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม รถดับเพลิง จำนวน ๒ คัน
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ รถตับเพลิง จำนวน ๒ คัน
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ รถดับเพลิง จำนวน ๒ ค้น
๗. มูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย พร้อมอุปกรณ์เครื่องหาบหาม
๘. หน่วยทหารจิตอาสาพระราชทานกองทัพบก พล.ร.2 รอ.
๙.องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน รถดับเพลิง จำนวน ๒ คัน
๑๐.ทีมอาสาดับเพลิงภาคตะวันออก
๑๑.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลลาดตะเคียน
๑๒.กำนันตำบลลาดตะเคียน
๑๓.สถานีตำรวจภูธรสระบัว
๑๔.อาสาสมัครฯกบินทร์บุรี
๑๕.นายอำเภอกบินทร์บุรี
๑๖.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี

2024-03-01
2024-02-28
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-15
2024-02-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-12
2024-01-02