เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


เทศบาลตำบลสระบัว โดยนายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว ได้ดำเนินโครงการจัดงานส่งท้ายปีเก่า 2566 ต้อนรับปีใหม่ 2567


เทศบาลตำบลสระบัว โดยนายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว ได้ดำเนินโครงการจัดงานส่งท้ายปีเก่า 2566 ต้อนรับปีใหม่ 2567 รวมใจชาวสระบัว ระหว่า่งวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 ณ บริเวณตลาดเทศบาลตำบสระบัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน เป็นการรักษาสืบทอดขนบธรรมเนียม วัมนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไปและเพื่อความเป็นศิริมงคลของชุมชน ตนเองและครอบครัว

2024-04-10
2024-04-05
2024-03-01
2024-02-28
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-15
2024-02-13
2024-01-22
2024-01-15