เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว รองนายกเทศมนตรีตำบลสระบัว ประธานสภาเทศบาลตำบลสระบัว รองประธานสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระบัว ปลัดเทศบาลต


วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว รองนายกเทศมนตรีตำบลสระบัว ประธานสภาเทศบาลตำบลสระบัว รองประธานสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระบัว ปลัดเทศบาลตำบลสระบัว หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบัวโดยเทศบาลตำบลสระบัวให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งของประเทศชาติและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงจึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 และได้อ่านสารและคำขวัญนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 "มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย" ในครั้งนี้

2024-04-10
2024-04-05
2024-03-01
2024-02-28
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-15
2024-02-13
2024-01-22
2024-01-15