เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2567


คณะกรรมการชุมชนทั้ง 4 ชุมชนของเทศบาลตำบลสระบัว กำหนดการประชุมและดำเนินการประชุมประจำเดือน มกราคม 2567 ดังนี้    1.ชุมชนมิตรภาพ   ประชุมในวันที่  17 มกราคม 2567  เวลา 14.00 น. ณ ป้อมตำรวจจุดตรวจเขาลูกช้าง   2.ชุมสระบัวพัฒนา ประชุมในวันที่  17 มกราคม 2567  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสระบัว  3. ชุมชนเอื้ออาทร  ประชุมในวันที่  19 มกราคม 2567  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสระบัว   4.  ชุมชนสามัคคีพัฒนา ประชุมในวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ร้านบ้านแฝดค่าเฟ่

2024-04-10
2024-04-05
2024-03-01
2024-02-28
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-15
2024-02-13
2024-01-22
2024-01-15