เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


โครงการทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2568


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567  เทศบาลตำบลสระบัว โดย นายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทบทวนชุมชน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสระบัว (ชั้น2)  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั้ง 4 ชุมชนของเทศบาลตำบลสระบัว รวมทั้งสิ้น 90  คน 

2024-04-10
2024-04-05
2024-03-01
2024-02-28
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-15
2024-02-13
2024-01-22
2024-01-15