เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 4 ชุมชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567


คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 4 ชุมชนของเทศบาลตำบลสระบัว กำหนดจัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และดำเนินการประชุมประจำเดือน ดังนี้ 1.ชุมชนมิตรภาพ ดำเนินการประชุมวันที่ 21 ก.พ.2567 เวลา 13.00 น. ณ สำนักสงฆ์ถ้ำทิพย์พรเจริญ 2. ชุมชนสระบัวพัฒนา ดำเนินการประชุมวันที่ 15 ก.พ.2567 เวลา 17.30 น. ณ บ้านประธานชุมชนฯ  3.ชุมชนเอื้ออาทร ดำเนินการประชุมวันที่ 16 ก.พ.2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสระบัว(ชั้น2)  4.ชุมชนสามัคคีพัฒนา ดำเนินการประชุมวันที่ 20 ก.พ.2567 เวลา 13.00 น. ณ ร้านแฝดคาเฟ่

2024-06-12
2024-06-10
2024-06-05
2024-06-04
2024-05-28
2024-05-20
2024-05-20
2024-04-10
2024-04-05
2024-03-01