เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


เทศบาลตำบลสระบัวนำโดยนายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการล้างถังขยะในชุมชน


เทศบาลตำบลสระบัว นำโดยนายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดถังขยะสาธารณะ เพื่อลดกลิ่นเหม็น คราบสกปรกและการสะสมของเชื้อโรค ในวันที่ 3- 5 เมษายน 2567
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-05
2024-06-04
2024-05-28
2024-05-20
2024-05-20
2024-04-10
2024-04-05
2024-03-01