เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลสระบัว นำโดย นายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว ดำเนินกิจกรรมโครงการทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ


วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลสระบัว นำโดย นายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว ดำเนินกิจกรรมโครงการทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ เทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อโรค และรองรับผู้ใช้บริการห้องน้ำสาธารณะในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกราน

2024-06-12
2024-06-10
2024-06-05
2024-06-04
2024-05-28
2024-05-20
2024-05-20
2024-04-10
2024-04-05
2024-03-01