เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายลิขิต  หงษ์วิไล นายกฯเทศมนตรีตำบลสระบัว เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายสลักษณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี


วันจันทร์ที่  20  พฤษภาคม  2567 นายลิขิต หงษ์วิไล นายกฯเทศมนตรีตำบลสระบัว เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

2024-06-12
2024-06-10
2024-06-05
2024-06-04
2024-05-28
2024-05-20
2024-05-20
2024-04-10
2024-04-05
2024-03-01