เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2567 ]36
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 7 มี.ค. 2567 ]14
3 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) [ 19 ต.ค. 2566 ]38
4 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2566 ]44
5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]44
6 ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]209
7 ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]188
8 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ใหม่) [ 9 มี.ค. 2565 ]159
9 รายงานผลการดำเนินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]254
10 ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]209
11 รายข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (งานทะเบียนราษฎร) [ 19 เม.ย. 2564 ]235
12 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนในช่วงเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]229
13 ประกาศผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]280
14 ช้อมูลสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร [ 22 มิ.ย. 2563 ]281
15 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)ในรอบ 6 เดือน ปี 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]248
16 ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]226
17 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) [ 30 ก.ย. 2562 ]254
18 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]232