เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 28 ก.พ. 2567 ]1
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]2
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]1
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]2
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 25 พ.ค. 2566 ]33
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัย 2 ประจำปี 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]29
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]2
8 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]34
9 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2564 [ 22 ก.พ. 2565 ]167
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 [ 22 ก.พ. 2565 ]124
11 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสามัญประจำปีของปี พ.ศ. 2566 [ 22 ก.พ. 2565 ]27
12 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]35