เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลสระบัว
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) [ 19 มิ.ย. 2566 ]39
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับอนุมัติ) [ 13 มิ.ย. 2566 ]47
3 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสระบัว และสถานที่ให้บริการ [ 4 ม.ค. 2562 ]290
4 คำสั่ง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน เทศบาลตำบลสระบัว [ 4 ม.ค. 2562 ]407
5 ประกาศ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสระบัว [ 31 ม.ค. 2561 ]329