เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขับเคลื่อนจริยธรรม [ 14 ก.พ. 2567 ]16
2 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม ของเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]58
3 คำสั่งเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมเทศบาลตำบลสระบัว [ 31 มี.ค. 2566 ]53
4 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2566 ]68
5 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2566 ]64
6 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2566 ]58