เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ยกเว้นการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]10
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดหาระบบจัดเก็บค่าน้ำประปาด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]13
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]5
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]4
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะพับเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]6
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]4
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะพับอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]6
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]6
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]5
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมแผงสวิตซ์ควบคุมระบบผลิด-จ่ายน้ำประปาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]4
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]2
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการทาสีตัเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2567 ]2
14 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้งานทะเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต - 984 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]1
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2567 ]1
17 ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2567 ]1
18 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2566 ]93
19 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวบริเวณถนนบ้านพักข้าราชการเทศบาลตำบลสระบัวทั้ง 2 ฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]99
20 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บ-3531 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]116
21 ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือสูญไป โดยวิธีขายทอดตลาด [ 23 มี.ค. 2566 ]152
22 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตรืหรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]112
23 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง(ดัเซล) (รูปแบบรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มี.ค. 2566 ]134
24 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]103
25 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค- 4990 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2566 ]135
26 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) (รูปแบบรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ม.ค. 2566 ]133
27 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (ของรางวัลสำหรับงานวันเด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]101
28 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) [ 13 ม.ค. 2566 ]54