เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]27
2 ประกาศ รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]272
3 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]242
4 ประกาส เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]265
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]275
6 ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]228
7 ประกาศ รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือนกันยายน 2562 ปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]230
8 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือนสิงหาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]300
9 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 ต.ค. 2561 ]263