เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ITA
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) [ 7 มิ.ย. 2567 ]2
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสระบัว (พ.ศ.2566 – 2570) [ 1 มี.ค. 2567 ]13
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) [ 1 มี.ค. 2567 ]18
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (เฉพาะปี พ.ศ. 2566 ) [ 24 มี.ค. 2566 ]54