เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ประกาศ กท.จ.
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 1ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]87
2 การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเภทตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเงื่อนไขการลดระยะเวลาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ [ 11 พ.ย. 2565 ]64
3 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 11 พ.ย. 2565 ]65
4 ประกาศ ก.ท.จ.เรื่องเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุค [ 1 พ.ย. 2565 ]64
5 งานบริหารงานบุคคกรณีไม่มีนายก [ 1 พ.ย. 2565 ]75
6 61ประกาศ กทจ ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครู [ 1 พ.ย. 2565 ]87
7 คู่มือบริหารงานบุคคล [ 9 มิ.ย. 2565 ]67
8 62ประกาศ กทจ หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล (โอ [ 9 มิ.ย. 2565 ]66
9 62ประกาศ กทจ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับครู [ 9 มิ.ย. 2565 ]76
10 62ประกาศ กทจ เตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม [ 9 มิ.ย. 2565 ]78
11 ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง การเทียบตำแหน่งและอันด [ 1 ธ.ค. 2564 ]77
12 ประกาศ ก.กลาง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน2560 [ 1 เม.ย. 2564 ]78
13 027-2 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) [ 1 ต.ค. 2562 ]87
14 ประกาศ ก.ท.จ.วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2562 ]67