เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


การให้บริการงานทะเบียนนอกเวลาราชการ

    รายละเอียดข่าว

การให้บริการงานทะเบียนนอกเวลาราชการ ในระหว่างวันที่  30  มีนาคม - 7 เมษายน 2567  ในเวลา  08.00 - 18.00 น.



    เอกสารประกอบ

การให้บริการงานทะเบียนนอกเวลาราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ