เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายไตรมาส ประจำเดือน ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายไตรมาส ประจำเดือน ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง