เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง