เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564)    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง