เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


ประกาศ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ