เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง