เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง