เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง