เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลสระบัว


รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ