เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567     เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ