เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตรวจวัดสายตา ฟรี เพื่อผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป(โครงการต่อเนื่อง)

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตรวจวัดสายตา ฟรี เพื่อผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป (โครงการต่อเนื่อง)

แจ้งชื่อ ภายในวันที่ 23 ตุลาคม  -  17  พฤศจิกายน  2566     เอกสารประกอบ

เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตรวจวัดสายตา ฟรี เพื่อผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป(โครงการต่อเนื่อง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ