เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม

ให้มีก่ีเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งกำหนดขึ้นในวันอาทิตย์ 24 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ WWW.SSO.go.th หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา    เอกสารประกอบ

เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ