เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "โครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร"

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "โครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร"

โดยเป็นการจำหน่ายแม่ปุ๋ยหรือปุ๋ยเคมีสูตรสำเร็จในราคาถูกกว่าท้องตลาดให้แก่เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 ให้เกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี โดยสามารถสั่งซื้อผ่านสถาบันเกษตรกรที่ตนเป็นสมาชิก เช่น สหกรณ์การเกษตร ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน วิสาหกิจชุมชนและแปลงใหญ่    เอกสารประกอบ

เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "โครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร"
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ