เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนรับสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลสระบัว เปิดรับลงทะเบียนรับสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2567 ตั้งแต่เดือนคุลาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567  เวลา 08.30 - 16.30 น.(วัน เวลา ราชการ) ณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสระบัว     เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนรับสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ