เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่องข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน 1 เรื่อง รวมจำนวน เรื่อง ดังนี้ (1) เรื่อง คิดก่อนซื้อเครื่องประดับอัญมณีเจียระใน (2) เรื่อง เด็ก ๆ กับภัยอันตรายใกล้ตัว (3) เรื่อง ยางไม่ใช่เรื่องล้อเล่น และ (4) เรื่อง เจียระไนความคิด ก่อนคิดซื้อ ให้แก่หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยสามารถคัดลอกลึงก็ได้ที่ https://wwww.shorturl.asia/284NL หรือสแกน QR Code    เอกสารประกอบ

เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่องข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 
คิดก่อนซื้อเครื่องประดับ
เด็กๆกับภัยอันตรายใกล้ตัว
เรื่องยางไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
เจียระไนความคิด ก่อนคิดจะซื้อ
    วันที่ลงข่าว
: 8 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ